Αυτοκίνητο

Δικαιολογητικά για Ερασιτεχνική Άδεια Οδήγησης

1/. Πέντε (5) παράβολα απο τράπεζα, συνολικής αξίας 150€
(το αναλαμβάνει η σχολή οδηγών)

2/. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας από συμβεβλημένους με Υ.ΜΕ Οφθαλμίατρο και Παθολόγο

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίσκεψη στους γιατρούς:

α/. Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου

β/. Βιβλιάριο Υγείας

(δεν απαιτείται η προσκόμιση παραβόλων για την πληρωμή των γιατρών. Η επίσκεψη κοστίζει 10€  έκαστος)

3/. Φωτοτυπία ταυτότητας

4/. Δύο (2) αιτήσεις (εκτύπωσης και εξουσιοδότησης) με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

 

Υποχρεωτικές ώρες Εκπαίδευσης

1/. Είκοσι μία (21) Θεωρητικές ώρες εκπαίδευσης.

2/. Είκοσι πέντε (25) Πρακτικές ώρες οδήγησης.

Υποχρεωτικές απο το Νόμο.

 

Κατεβάστε απο εδώ την Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

Κατεβάστε απο εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

 

 


ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Χρ. Μάντικα 2, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 22633

ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ Α.
Αθηνών 29, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 24848

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ.
Χρ. Μάντικα 21, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 25503

 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚ.
Βιθυνίας 2, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 28725

ΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡ.
Χρ. Μάντικα & Αραφηνίδων Αλών, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 25480