Ποσοστά επιτυχίας 2016

Θεωρητική εξέταση

Πρακτική εξέταση

Είπαν για εμάς

Σχολή Οδηγών

Οδική Ασφάλεια / Εταιρική Ευθύνη

Παραλαβή & Επιστροφή

μαθητευόμενου
στο σημείο που επιθυμεί

Η Σχολή εξυπηρετεί

όλη την
Ανατολική Αττική