Επαγγελματικά

Δικαιολογητικά για Επαγγελματική Κατηγορία

1/. Τέσσερα (4) παράβολα απο ΔΟΥ, συνολικής αξίας 108€

2/. Τέσσερις (4) φωτογραφίες διαβατηρίου

3/. Εξετάσεις από Ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο (Ακτινογραφία Θώρακος κτλ)

4/. Βιβλιάριο Υγείας

Με: (2) + (3) + (4) στους συμβεβλημένους γιατρούς με το Υ.ΜΕ Οφθαλμίατρο και Παθολόγο
(η επίσκεψη κοστίζει 10€  έκαστος)

5/. Φωτοτυπία ταυτότητας & φωτοτυπία διπλώματος επικυρωμένα απο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

6/. Δύο (2) αιτήσεις (εκτύπωσης και εξουσιοδότησης) με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

7/. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με παράβολο 20€ + 20€ απο ΔΟΥ.

 

Κατεβάστε απο εδώ την Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

Κατεβάστε απο εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

 


ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Χρ. Μάντικα 2, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 22633

ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ Α.
Αθηνών 29, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 24848

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ.
Χρ. Μάντικα 21, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 25503

 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚ.
Βιθυνίας 2, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 28725

ΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡ.
Χρ. Μάντικα & Αραφηνίδων Αλών, Ραφήνα. Τηλ.: 22940 25480